Školský rok 2014/2015


Analýza riešení nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc finančnej matematiky 
Mgr.
Karol Ďuriš
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Práca bola ocenenená cenou Slovenskej sporiteľne    SLSP Logo

Kalibrácia jednofaktorového modelu úrokových mier pomocou viacerých kritérií 
Mgr.
Martin Čechvala
Vedúca diplomovej práce: doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.

Práca bola ocenenená cenou Slovenskej sporiteľne    SLSP Logo

Statická stabilita trojzložkových systémov
Mgr.
Martin Hurban
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.

Práca bola ocenenená cenou Slovenskej sporiteľne    SLSP Logo

Spektrálna analýza tíchnutia hudobného tónu 
Mgr.
Samuel Dudlák
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Pavol Bokes, PhD.


Makroekonómia zdola nahor 
Mgr.
Matúš Džubák
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.


Riadenie portfólia s využitím multikriteriálnych metód výberu akcií 
Mgr.
Karol Firbas
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.


Safety Risk Assessment for Aircraft Fuel Management
Mgr.
Viktor Gregor
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Marek Fila, DrSc., prof. Dr. Michel Mandjes, Mgr. Sybert Stroeve, PhD.


Konštrukcia portfólia garantovaného fondu v dôchodkovom systéme 
Mgr.
Iveta Hornáčková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Miroslav Kotov


Vplyv zmien svetových cien komodít na vývoj inflácie v SR 
Mgr.
Vladimír Hudec
Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.


Makroekonómia zdola nahor 
Mgr.
Ján Chudý
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.


Identification of poverty by DEA 
Mgr.
Kristína Jablonická
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.


Dôležitosť jednotlivých odvetví národného hospodárstva 
Mgr.
Michal Jurčo
Vedúci diplomovej práce: prof. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik


The impact of quantitative easing on inflation 
Mgr.
Martin Kupec
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, CSc.


Využitie kopula funkcií pri modelovaní vývoja výnosov českého aktíva
pre slovenského investora 

Mgr.
Lukáš Kurinec
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.


Finančné modelovanie – vybrané problémy 
Mgr.
Mária Mészárosová
Vedúca diplomovej práce: doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.


Optimálny čas na výmenu auta: pohľad z rôznych perspektív 
Mgr.
Matúš Metes
Vedúci diplomovej práce: Dr. Zuzana Chladná


Experimental study and mathematical modelling of human walking with interactions in the absence of geographical cues
Mgr.
Mário Miglierini
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Katarína Boďová, PhD.


Aproximácie cien dlhopisov a presnosť vstupných dát pri kalibrácii 
Mgr.
Viktor Pojzl
Vedúca diplomovej práce: doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.


Výpočtové aspekty obálkovej analýzy dát 
Mgr.
Radomír Profant
Vedúca diplomovej práce: doc. RNDr. Margeréta Halická, CSc.


Štatistická úspešnosť predikcie trhov matematickými metódami technickej analýzy 
Mgr.
Ján Šauša
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Igor Odrobina, CSc.


Interaktívna aplikácia pre riešenie úloh teórie hromadnej obsluhy
Mgr.
Andrej Šiška
Vedúca diplomovej práce: Mgr. Soňa Kilianová, PhD.


Okamžitá úroková miera ako súčet dvoch faktorov - zjednodušenie modelu 
Mgr.
Radoslav Šrámek
Vedúca diplomovej práce: doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.


Modely šírenia nákazy na finančných trhoch 
Mgr.
Veronique Svitková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD.


Súčasný stav a trend vývoja spoločností na Slovensku 
Mgr.
Michal Sýkora
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.


Vplyv topológie skrytej vrstvy echo sietí na kvalitu vygenerovaných regresorov 
Mgr.
Róbert Tóth
Vedúci diplomovej práce:  Dr. Eng. Ján Dolinský


Meta-Analysis of OCA Endogeneity 
Mgr.
Andrej Varhoľ
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Jarko Fidrmuc, Dr.


Udržateľnosť a meranie bohatstva 
Mgr.
Linda Vodislavská
Vedúci diplomovej práce: prof. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik


Očkovanie z hľadiska teórie hier 
Mgr. Patrik Žatko
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.