Informácie pre študentov

Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266

E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

:: Obsah stránky ::

:: Výučba - archív ::

Zimný semester 2004/2005
Cvičenia z matematickej analýzy (2mef2,2mb)

Letný semester 2004/2005
Cvičenia z ekonometrie (3mef1,3mef2)

Zimný semester 2005/2006
Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc (3mef1,3mef2)

Letný semester 2005/2006
Cvičenia z ekonometrie (3mef1,3mef2)

Letný semester 2006/2007
Cvičenia z ekonometrie (3mef1,3mef2)
Cvičenia z finančných derivátov (4mef1, 4mef2, 5m)

Zimný semester 2007/2008
Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc (4mef1, 4mef2)

Letný semester 2007/2008
Cvičenia z finančných derivátov (4mef1, 4mef2, 4m)
Cvičenia z ekonometrie (3mef1, 3mef2, 3mef3, 4m)

Zimný semester 2008/2009
Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc (4mef1, 4mef2)
Cvičenia z časových radov (4mef)

Letný semester 2008/2009
Cvičenia z finančných derivátov (4mef)
Cvičenia z ekonometrie (3mef1, 3mef2)

Zimný semester 2009/2010
Prednášky z parciálnych diferenciálnych rovníc (4mef)
Cvičenia z časových radov (4mef)

Letný semester 2009/2010
Cvičenia z finančných derivátov (4mef)

Zimný semester 2010/2011
Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc (4mef1, 4mef2)
Cvičenia z časových radov (4mef)

Letný semester 2010/2011
Cvičenia z finančných derivátov (4mef)
Cvičení z analytických a numerických metod oceňování finančních derivátů (MU Brno)

Zimný semester 2011/2012
Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc (4mef1)
Prednášky a cvičenia z časových radov (4mef)

Letný semester 2011/2012
Cvičenia z finančných derivátov (4mef)
Prednášky z finančných derivátov (SvF STU Bratislava)

Zimný semester 2012/2013
Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc (4mef1, 4mef2)
Prednášky a cvičenia z časových radov (4mef)

Letný semester 2012/2013
Prednášky a cvičenia z finančných derivátov (4mef)

Zimný semester 2013/2014
Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc (4mef1, 4mef2)
Prednášky a cvičenia z časových radov (4mef)
Nepovinné doplnkové cvičenia z časových radov (4mef)

Letný semester 2013/2014
Prednášky a cvičenia z finančných derivátov (4mef)

Zimný semester 2014/2015
Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc (4mef1, 4mef2)
Prednášky a cvičenia z finančných derivátov v angličtine (4mef)
Prednášky a cvičenia z časových radov (4mef)
Nepovinné doplnkové cvičenia z časových radov (4mef)

Letný semester 2014/2015
Prednášky a cvičenia z finančných derivátov (4mef)
Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky (2m, 2mef, 2mpm)

Zimný semester 2015/2016
Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc (4mef1, 4mef2)
Prednášky a cvičenia z časových radov (4mef)

Letný semester 2015/2016
Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky (2m, 2mef, 2mpm)
Prednášky a cvičenia z finančných derivátov v angličtine (4mef)
Prednášky a cvičenia z časových radov v angličtine (4mef)

Zimný semester 2015/2016
Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc (4mef1, 4mef2)
Prednášky a cvičenia z časových radov (4mef)

Letný semester 2016/2017
Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky (2m, 2mef, 2mpm)
Prednášky a cvičenia z finančných derivátov (1mEMM)Beáta Stehlíková
Department of Applied Mathematics and Statistics
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Comenius University
Bratislava
Slovak Republic


E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!